تاریخ اپدیت قوانین October 12, 2013, 1:01:14 PM

آوا استار یک سرویس رایگان و عمومی می باشد به همین دلیل عکس های که در زیر نامبرده شده اند حق اپلود ندارند

  1. عکس های مربوط به مسائل جنسی
  2. عکس های مخرب و الوده به ویروس
  3. عکس های که حق مولف ان نقص شده باشد (فاقد کپی رایت)
  4. عکس های مربوط به خصومت های قومی و خانوادگی
  5. عکس های شامل متون و کلمات تبلیغاتی
  6. عکسهایی غیر مجازی که به هر نحو قوانین دولت جمهوری اسلامی را نقض میکند.

در صورت اپلود عکس های که شامل موارد بالا می شوند با فرد خاطی اینگونه برخورد می شود :

  1. حذف تمامی عکس ها از روی سرویس دهی.
  2. بستن ای پی شخص
  3. در صورت تکرار پیگرد قانونی

آوا استار امکان اپدیت قوانین بالا را دارا می باشد پس استفاده کنند لازم است همیشه قوانین را مطالعه کنند.